Årsmöte EIS

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisations årsmöte 2021 kommer bli måndagen den 19 april kl.19:00.

Plats: via Teams digitalt

Inbjudan är mejlad till föreningarna fre 12 mars.
Anmälan med fullmakt ska vara inskickad senast 6 april.
bifogas också nedan.

Frågor: mejla till easamorg@gmail.com

Välkomna!

EIS kallelse årsmötet 2021

Idrottsfesten och Jockos minnesstipendium

Dags att lämna in era medaljörer för idrottsfesten.

Alla föreningar i samorganisationen har fått mejl om detta. Är ni osäkra på vem/vilka som kan få. Gå in på idrottsfest sidan via denna
länk idrottsfesten 2021
Vi vill gärna ha in anmälningarna till 31 jan.
Tyvärr vi ännu inte när vi kan genomföra idrottsfesten men det får vi återkomma om.

Jocko minnesstipendium 2021

I år det kvinnliga idrottare och ledare som kan nomineras och få detta minnesstipendium.
Mer information om Jockos minnesstipendium.
Via denna länk: Jocko minnesstipendium 2021

AC Primavera ny medlemsförening

Vi hälsar AC Primavera välkomna som ny medlem i Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation.

AC Primavera är den lilla fotbollsklubben med det mycket stora hjärtat. Föreningen bildades den 27 oktober 2009 i ett kök på Noreusgatan i Eskilstuna där fyra unga män var fast beslutsamma om att bilda en ny fotbollsförening. Föreningen fick namnet AC Primavera, Associazione Calcio Primavera.

Ordförande har ordet

Vi lever i en mycket speciell vardag, det vi alltid har gjort har nu dramatiskt förändrats. Hela samhället har förändrats, allt på grund av Pandemin.

Inom idrotten, oavsett vilket nivå vi idrottar på, har fått många olika utmaningar att ta tag i. Inom vissa idrotter kan man inte träna som man har gjort, turneringar har ställts in, publikintaget till matcherna har minskat, försäljningen runt matcher har minskat dramatiskt, sponsorer har uteblivit…… listan blir lång. Många föreningar har fått har fått stora ekonomiska problem vilket påverkar hela verksamheten. Kommunen har stöttat föreningslivet så gott det går för att minska kostnaderna.

Inom E I S har vi också blivit tvungna att förändra verksamheten, vi har ställt in den planerade utbildningsdagen för anställd personal, vi har inte kunnat genomföra våra sk ordförande träffarna som var planerade, vänorts utbytet har ställts in för att nämna några verksamheter. Vi jobbar dock på så gott det går med att kontakta olika föreningar för att presentera E I S och få in dom som nya medlemmar. Kontakterna med kommunen i olika ärenden pågår ständigt. Bredd- och Elitgruppen har kommit igång med sina uppgifter.

Vi hoppas verkligen att vi så snart som möjligt kan återgå till en ”normal” verksamhet där vi kan skapa möten, utveckling och samarbete.

Har ni frågor funderingar så tveka inte att vända er till Bengt Gustavsson som finns till Er tjänst.

Kämpa på och håll ut – Håll Er friska

 

Alexander Junker, ordf

Stöd från kommunen under Corona

Kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna ger extra stöd till föreningsliv och kulturarrangörer

 

På kultur-och fritidsnämndens sammanträde 7 oktober diskuterades frågan om hur nämnden kan stödja det lokala föreningslivet och kulturarrangörer på olika sätt. Utifrån det samrådet har nämndens ordförande Marie Svensson (S), tagit ett ordförandebeslut.

 

På grund av corona/covid-19 har föreningslivet och arrangörer påverkats hårt av minskade besökstal och till följd av de restriktioner som regeringen beslutat om samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På kultur-och fritidsnämndens sammanträde 7 oktober diskuterades frågan om hur nämnden kan stödja föreningsliv och kulturarrangörer på olika sätt. Utifrån det samrådet  har Marie Svensson, ordförande, idag tagit beslut om att:

  • Hyran för seniorers matcher och evenemang på idrottsanläggningar sätts ned till 25 % av ordinarie pris enligt gällande prislista*. Nedsättningen gäller för arrangemang med publik till och med 2021-03-31.
  • Hyran för anläggningarna Konserthallen, Lokomotivet, STIGA Sports Arena och Eskilstuna Teater (stora scenen) sätts ned till 25 % av ordinarie pris enligt gällande prislista. Nedsättningen gäller för evenemang där publik finns på plats i lokalen och repetitioner inför evenemang. Detta så länge regeringens beslutade restriktioner om maximalt 50 deltagare

 

Syftet är att öka möjligheterna för arrangörer och föreningsliv att kunna genomföra evenemang med publik på ett smittskyddsanpassat sätt. Det ger också eskilstunaborna ett utbud av kultur och idrott att ta del av.

 

Tidigare beslut om extra stödåtgärder

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under året genomfört ett antal åtgärder för att stödja föreningslivet och arrangörer:

  • Ordinarie avbokningsregler i kultur- och fritidsnämndens prislista är upphävda tills vidare
  • Förseningsavgifter för bibliotekslån togs bort
  • Under perioden 2020-03-01 till och med 2020-06-30 gjordes ett avsteg från prislistan och stödberättigade föreningar debiterades 0:-/timme i hyra för nämndens lokaler och anläggningar där hyra timdebiteras.
  • Ett tillfälligt stöd inrättades, med möjlighet till hyresnedsättning för restauratörer som hyr lokaler av nämnden, avseende maximalt två månader under perioden 2020-04-01 till 2020-06-30.
  • En miljon kronor från kommunfullmäktige fördelades till extra ekonomiskt stöd för föreningslivet.

Årsmöte 2020

Efter att vi fick flytta vårt årsmöte från mars, kunde vi under tisdagskvällen den 29 sept äntligen genomföra det.

På Isstadion i EBS lokaler var ca 30 föreningsmänniskor på plats.

Mötet leddes av Jari Puustinen.

Samorganisationens styrelse blev efter årsmötet enligt följande:

Ordförande: Alexander Junker (1 år kvar)
Kassör: Thomas Kleverman (omval på 2 år)
Sekreterare: Lotta Jonsson (omval 2 år)
Ledamot (bredd): Mikael Jeppe (1 år kvar)
Ledamot Parasport): Mikael Axtelius (omval 2 år)
Ledamot (elit): Jesper Stridh (1 år kvar)

Kommittéer
Idrottshistoriska kommer fr.o.m nu inte ingå i Samorganisationen
som en kom. då de är länsöverskridande organisation.

Parasport
Håkan Wiberg (nyval 1 år)
Matz Wahlkvist (omval 1 år)
Bengt-Olof Eskilsson (omval 1 år)

Elit
Johan Björkvist (omval 1 år)
Simon Persson (nyval 1 år)

Bredd
Jussi Ekola (omval 1 år)
Conny Väreskog (omval 1 år)
Gry Kajankoski (omval 1 år)
Tor-Erik Henriksson (nyval 1 år)

Revisorer
Auktoriserad revisor: Andreas Mathisen (omval 1 år)
Revisor: Claes Bidebo (omval 1 år)
Revisor suppleant aukoriserad: Charlotta Larsson (omval 1 år)

Valberedning
ordf: Alf Svensson (omval 1 år)
Ledamot: Styrelsen fick i uppdrag att lösa det
Ledamot: Styrelsen fick i uppdrag att lösa det

Årsmöte EIS 29 sept

I våras fick vi flytta vårt årsmöte i mars.

Nu gör vi ett nytt försök.

Tisdagen den 29 sept kl.18:30 hos EBS, Ekängen.

Inbjudan, underlag och fullmaktsblanketter kommer mejlas ut under denna vecka till alla medlemsföreningar.

Välkomna!