Idrottsfesten 2024

Nu är idrottsfesten 2024 bokad!

Onsdagen den 13 mars är det dags igen i Munktell museet.
Utskick har gått till alla föreningar för att anmäla er medaljörer.
Sista dag för att lämna in medaljörer är 31 januari.

Mer information se bifogat.

Idrottsmedaljen 2024

Konferens med anställda i Uppsala

Måndag- tisdag 27-28 nov var EIS tillsammans med RF SISU arrangörer för en utbildning för anställda i föreningslivet.

Besök på IFU Arena (Innebandy), basketmatch mellan Uppsala och Norrköping, där vi innan fick en genomgång av coach Jotti.

Föreläsning av Uppsala kommuns idrottschef Magnus Jansson och av de ansvarig för IFU arena.

Nedan finns lite bilder från konferensen.

Samt längst ner lite text om konferensen.

”Jotti” coach för Uppsala Basket

Matchbild mellan Uppsala o Norrköping som gästerna vann efter en jämn och bra match.

IFU Arena Uppsala


Uppsalas idrottschef
Magnus Jansson

Utbildning Uppsala 27 nov o 28 nov

Ordförandeträff 25 maj

Samorganisationen i samarbete med RF SISU arrangerade den 25 maj en föreläsning med Göran Hogestadh från Styrelseakademin.
 

Inbjudna var hela styrelsen från EIS medlemsföreningar. Totalt var det 21 föreningar med 33 deltagare på plats.

Tema för kvällen var Värdeskapande styrelsearbete med följande områden:
Rätt styrning
Rätt bemanning
Rätt inriktning
Rätt arbetssätt
Idrottens roll i samhället

Nästa ordförande träff blir onsdagen den 27 sept.
Då kommer temat vara försäkringar.
Inbjudan kommer efter sommaren.

Träff med anställda

Tisdagen den 23 maj har EIS och RF SISU tillsammans med Eskilstuna Golfklubb genomfört en träff med anställda i föreningar. Totalt var det 21 deltagare från 13 föreningar.

Efter en kort information från EIS och RF SISU pratade Janne Ekman från Eskilstuna Golfklubb om deras resa fram till idag, men också hur den kommer se ut fram till 2026.

Sedan var det arbeten i tre olika grupper med följande rubriker:
Resa med anställda 23/24
Ideella krafter, vart är idrotten på väg, anläggningar och bidrag.
Sponsring och nya inkomster
Vi kommer sen bjuda in de anställda att vara med på nya träffar i resp.
område.

Efter arbetet i grupper fick alla testa och slå några slag på ranchen med blandade resultat. Kanske har Golfklubben hittat nya medlemmar och talanger.

Träffen avslutades med en god lunch.

Årsmöte 29 mars

Vid årsmötet den 29 mars fick Alexander Junker fortsatt förtroende som ordförande i EIS.

Mikael Jeppe tackade nej till fortsättning och blev avtackad med en blomsterkvast. Jeppe fortsätter som ledamot i breddkom.

Märta Hansson blev invald som ny ledamot, hon har sin bakgrund inom ridsporten, men är idag ledare i Eskilstuna friidrott.

Övriga i styrelsen fortsätter. Under styrelse ser du vilka som sitter i EIS styrelse.

Val till valberedning, revisorer och kom finns under resp. sidor.
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet tillsammans med valberedning lösa de vakanser som finns för revisor och breddkom. Samt en till i valberedningen.

Marie Svensson, kommunalråd och ordförande för kultur och fritidsnämnden skötte ordförandeposten på mötet. Hon svarade också på ett antal frågor i slutet av mötet.

Underlag från årsmötet finns under årsmötessidan. Protokollet finns nu under årsmöten.