Styrelsen

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation styrelse 2022

Ordförande: Alexander Junker 0733-902708 alexander.junker@telia.com

Vice ordf: Mikael Jeppe se nedan.

Kassör: Thomas Kleverman. Tel: 070-5926981. thomas@kleverman.com

Sekreterare : Bo Söderberg (valdes på konstituerande mötet enligt beslut på årsmötet). 070-340 2052
bosoderberg65@gmail.com

Ledamot, elit: Meta Halldén tel: 070-6716423
meta@eskilstunagf.se

Ledamot bredd: Mikael Jeppe 070-646 20 98
mikael.jeppe@jfs.nu

Ledamot parasport: Carina Andersson tel:070-3640645
carina.and@live.se

Revisorer: Claes Bidebo och Pierre Kubalski
Revisor suppleant: Tomas Soldin

Valberedning:
Rickard Sundin
richardsundins@gmail.com
Anna Fröjdfeldt
anna.frojdfeldt@volvo.com

Nedan ser du dokument från årsmötet 2022.

Verksamhetsberättelse 2021 EIS

Årsbokslut EIS 2021 med styrelsenamnteckningar

Revisionsberättelse 2021

EISVerksamhetsbudget 2022

VERKSAMHETSPLAN 22-24 EIS

Årsmöte protokoll EIS 2022