Styrelsen

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation styrelse 2019

Ordförande:Alexander Junker 0733-902708 alexander.junker@arbetsformedlingen.se

Vice ordf: Mikael Jeppe se nedan.

Kassör: Thomas Kleverman. Tel: 070-5926981. thomas@kleverman.com

Sekreterare : Lotta Jonsson 070-086 65 09 lotta.jonsson@eskilstuna.se

Ledamot, elit: Jesper Stridh
jesper.stridh@gmail.com

Ledamot bredd: Mikael Jeppe 070-646 20 98
mikael.jeppe@jfs.nu

Ledamot parasport: Mikael Axtelius 070-3090855. mikael.axtelius@sormland.rf.se

Revisorer: Andreas Mathiasen (aukt. revisor) och Claes Bidebo
Revisor suppleant: Charlotta Larsson

Valberedning:

Alf Svensson
alfsve@telia.com


 

 

Stadgar 2007