Styrelsen

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation styrelse 2024

Ordförande: Alexander Junker 0733-902708 alexander.junker@telia.com

Vice ordf: Märta Hansson, info se nedan.

Kassör: Thomas Kleverman. Tel: 070-5926981. thomas@kleverman.com

Sekreterare : Bo Söderberg 070-340 2052
bosoderberg65@gmail.com

Ledamot, elit: Meta Halldén tel: 070-6716423
meta@eskilstunagf.se

Ledamot bredd: Märta Hansson 073-997 68 68
marta.hansson@hotmail.se

Ledamot parasport: Carina Andersson tel:070-3640645
carina.and@live.se

Revisorer: Lars Bergqvist och Oscar Lindberg
Revisor suppleant: Lars Jansson

Valberedning:
Anna Fröjdfeldt
anna.frojdfeldt@volvo.com

Lotta Nilsson
info@ikeg.se

Styrelsen fick i uppdrag att lösa en person till i valberedningen.