Övriga Vänortsutbyten

Eskilstuna har vänorter i följande länder:
För att komma till resp.  stads hemsidan klicka på stadens namn.
Danmark – Esbjerg
Estland – Haapsalu
Finland – Jyväskylä
Indien – Mysore City
Island – Fjardabygd
Kina – Linyi
Lettland – Jurmala
Norge – Stavanger
Ryssland – Gattshina
Storbritannien – Luton
Tanzania – Usangi
Tyskland –  Erlangen
Ukraina – Lviv
USA – Bridgeton

Ansökningar och mer information
Kontakta Eskilstuna Kommun – Maria Tell 016-710 83 22
Mer information om våra vänorter klicka här.