Ordförandeträff 22 maj

EIS hade i samarbete med RF SISU Sörmland en ordförandeträff ons 22 maj. Totalt var det 25 personer som var med från 16 föreningar.

Första programpunkt var information från kommunen om ”Tillsammans mot narkotika”. Göran Gredfors och Reza Atto representerade kommunen. EIS har redan tagit ställning och ställer sig bakom detta och hoppas fler föreningar gör det. Mer info kolla på kommunens hemsida sök på tillsammans mot narkotika.

Carina Andersson som representerar både RF SISU och EIS samt Parasport hade sedan en dragning om GDPR. Som många föreningar idag kanske glömt av och fick en viktig påminnelse om.

EIS presenterade kommande firandet av Tunavallen 100 år som sker på lördag 25 maj då vi hoppas många kommer. Idrottshistoriska sällskapet bjuder på tårta.

Som sista punkt på dagen pratade Micke Peterson från RF SISU om Precamp OS 2024 som är i Eskilstuna i juli samt OS dagarna 30 maj – 1 juni. Han pratade också om Idrottsklivet som RF SISU stöder och har tillsammans med föreningarna.