Kategoriarkiv: Nyhet

Jockos minne

Nu är det dags igen att ansöka om Jockos minnesstipendium.
Denna gång är det kvinnliga sökanden.
Mer information se under Jockos Minnesstipendium.

Ordförandeträff 9 nov

PARASPORT
Dagens värd var Paraport Eskilstuna och Kia berättade om föreningen: De bedriver idag verksamhet i 5 idrotter samt har tre idrottsskolor.
Sussi Stjernström Olsson berättade om parasporten i stort. Hon arbetar som idrottskonsulent på RF/SISU med särskild kompetens gällande parasport.

Det finns tre huvudgrupper inom parasport; för utövare med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller synnedsättning.
Dövidrotten har sitt egna förbund och egna föreningar för personer med hörselnedsättning.
Inom parasporten bedrivs många olika idrotter, men en viktig del är att arbeta för att integrera idrotter med sina SF. Parasportförbundet har en 6-stegsprocess i det arbetet. Under processen bistår förbundet med stöd och uppföljning. I integrationsarbetet har olika idrotter kommit olika långt
Vidareutveckling av kompetensstödet pågår.

Parasport förekommer alltså såväl inom parasportföreningar som i andra idrottsföreningar.
Vilket stöd finns för Eskilstunas föreningar?
Det finns kompetens på RF/SISU, i parasportdistriktet och i vissa egna SDF. Det kan gälla uppstart eller utveckling, stöd i kontakt med kommunen; omvärldsanalys, utbildningar, vägledning och rekryteringsstöd.

Välkomnande och bra idrott bygger på att vi förstår normer; synliga som osynliga. Vikten av att skapa förutsättningar för fler (alla) genom att belysa och tydliggöra dessa normer togs upp
En koll bland deltagande föreningar visar att erfarenheten av parasport är väldigt olika
I utbytet mellan parasporten och andra föreningar finns många mervärden, Sussi gav tips om olika hjälpmedel ex den timer som hon använder vid sina föreläsningar.
2015 bytte namn till Parasport och synen har genom åren förändrats från medicinskt ansvar/sjukvård till en rättighet – idrott

Resurser att använda:
• parame.se – hemsida där man kan hitta sin parasportaktivitet
• Fritidsbanken
En fråga om hur våra föreningar ska kunna ta hand om utövare med olika bokstavskombinationer ställdes under mötet; Dessa finns i hela idrottsrörelsen och har ingen egen gren i parasporten. Rådet är att kontakta din idrottskonsulent på RF/SISU för diskussion/vägledning.
Samorganisationen har ett utskott för parasport. Kia berättade att ett viktigt arbete den senaste tiden har varit samverkan med kommunen Det har lett till att all ansökan av kommunala bidrag för idrottsverksamhet nu ligger på samma ställe. Detta gäller såväl LOKAK som särskilda bidrag för föreningar som har idrottare inom de grupper som paraporten omfattar.

SYNPUNKTER FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE I SKJULSTA
Den gången träffade vi nämndens ledamöter. Alla partier utom ett var närvarande och gav sin syn på ett antal frågor gällande idrott.
Fler av deltagarna uppfattade samstämmighet och att det var en stor vilja från alla politiker om ex fler anläggningar. Mötet hölls strax innan valet…
Budget med satsningar från majoriteten kommer i morgon (10 november), då få vi se mer vad som blir verklighet.
En del nya namn finns i nämnden efter valet
Ambition finns att hålla ett möte med politiker om två år, mitt i mandatperioden.

INFORMATION FRÅN EIS och RF/SISU
ISG är en grupp för samverkan och diskussion gällnade idrott i Eskilstuna. Där deltar nämndens ledamöter, Bengt från EIS och Torbjörn från RF/SISU. Protokoll från deras möten kommer att läggas upp på EIS hemsida
Elitutskottet har nyligen haft ett möte. Bengt redogjorde för det och uppmanar alla att kolla att inventeringen av elitidrott i Eskilstuna är komplett. En definition av ELIT är på gång att tas fram, inte minst för att vara överens med kommunen vid ex hallfördelningar
Nya frågor till ELIT från mötet:
• Hur kan kartbidraget (orientering) hanteras när det finns ELIT i föreningen och medför extra kostnader?
• Samverkan mellan förening, kommun och näringsliv behöver utvecklas

Breddutskottet har inte haft något möte men fick några frågor medskickade:
• Fråga om anläggningar på ex Gustavsborg som har lägre standard och det saknas ex toaletter När lyfts dessa anläggningar då verksamheten nu minskar
• Lyft samhällsnyttan i kontakt med kommunen – våga satsa!
• Fler ungdomsspelare har bytt förening – kan det vara värvningar? Ta upp med fotbollsförbundet.

Tips: Kurs 25 nov för anställd i förening (ingen kostnad för förening)
På gång i övrigt:
Planering pågår inför medaljfesten 2023. Jockos minnesstipendium delas i år ut till en kvinnlig utövare och en kvinnlig ledare; kom in med ansökningar!
Torbjörn RF/SISU tipsar om att hemsidan är uppdaterad med sammanställning av tillgängliga bidrag och presenterade organisationen med konsulenter. Rickard – ny SISU-konsulent presenterade sig
Nästa ordförandekonferens hålls hos Eskilstuna Golfklubb
Alex tackar parasporten för värdskapet och avslutar dagens möte

Antecknat av Bo Söderberg

Filmning inför idrottsfesten 2023

Nu är vi igång, tidigare än någonsin med planering mm för idrottsfesten 2023.
Torsdagen den 13 okt var vi i Sundbyholm och filmade när Micke Wallin och Åsa Ekholm fick en utmaning de sent ska glömma. Kör F2 båt med Johan Österberg. Johan är tillsammans med Marie Enkvist de 2 som fått alla medaljer. Så här långt 23 st!! men blir förhoppningsvis fler.
Stort tack till teamajo och Eskilstuna Kommun (anette och Thomas) för filmningen.
Vi lovar du vill inte missa detta när det sänds på Idrottsfesten i början av mars 2023.


Ordförandeträff tors 1 sept

29 föreningar var med på ordförandeträffen i Skjulstahallen och politiker från 7 partier som fick möjlighet göra anföranden och svara på frågor kring:
-Idrottens roll kring folkhälsa
-Jämlik idrott
-Idrottens roll i samhället
-Anläggningar
Tack för bra samarbete RF-Sisu Sörmland och Eskilstunagymnasterna för bra värdskap och Torshälla Innebandy för att ni ställde upp så vi kunde vara i Skjulstahallen.

HK Eskil ungdomsledarstipendium

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation ger ett stipendium på 1000 kr till föreningar som fyller jämnt. Föreningen får själva utse lämpliga stipendiater,

Vid HK Eskils 50 årsfirande delade HK Eskil ut stipendiet till:
Ludvig Öhrbom och Lukas Eriksson.

Med följande motivering:
Ungdomsledarstipendierna från Eskilstuna idrottsföreningars samorganisation  tilldelas Lukas Eriksson och Ludvig Öhrbom för ett starkt engagemang i att göra handbollen tillgänglig för alla barn och unga i Eskilstuna. Ni är förebilder som ser barnen och hjälper dem att växa genom handbollen.

STORT GRATTIS HK ESKIL TILL 50 ÅR OCH
GRATTIS TILL LUKAS OCH LUDVIG!

Sommarkul med Eskilstuna Friidrott

Snart sommarlov, då är det dags för aktiviteter. Här är Eskilstuna Friidrotts årligen återkommande sommarkul.
Om din förening har aktiviteter mejla oss gärna så vi kan hjälpa till och sprida det.

 

Idrottsfesten 4 maj

Äntligen var det dags igen för idrottsfesten. Detta är fick vi fira medaljörer från både 2021 och 2022. Prestationerna är utförda 2020 och 2021. Pga. corona var det inte lika många som det brukar vara.

Hela listan på medaljörer hittar här:
Medaljörer 2021
Medaljörer 2022

Värt att notera är att Marie Enqvist och Johan Österberg fick sina 22:a resp. 23:e medaljer. Dvs de har fått alla medaljer!

Årets idrottsprofiler 2020
Arvid Rinaldo, Martin Nyrén, Thomas Johansson och Leif Mathisen från Tunafors SK
Motivering:
Med stort engagemang, full koll på väderförhållanden, på kvällar, helger och sin fritid skapar årets idrottsprofiler magi av kristaller och kanoner,och förutsättningar för både mjölksyra, pirr i magen och en aktiv fritid för Eskilstunaborna och besökare i Vilsta friluftsområde.

Årets idrottsprofil 2021
Anna Nordqvist, Torshälla GK
Motivering:
Årets idrottsprofil sätter kontinuerligt Sverige, Eskilstuna och Torshälla golfklubb på kartan. Med vinster från LPGA-mästerskap, Evian Championship och vinnare av British Open samt utsedd till årets golfare 2021 inspirerar hon nästa generations golfare.

Jockos Minnestipendium 2022

Ledare: Kalle Siljebråt, Eskilstuna United

Denna person är en utmärkt kandidat till Jockos minnesstipendium Han var engagerad i Tunafors damfotbollssektion som slogs ihop och bildade Eskilstuna United. Vid Eskilstuna Uniteds första årsmötet i januari 2002 blev han invald i styrelsen och har så varit hela tiden fram till 2022, alltså i 20 år. Han har haft flera uppdrag och är nu ansvarig för arrangemangen på Tunavallen. Hans hjärtfråga har hela tiden varit att verka för att föreningen ska bygga på demokratiska och jämlika värderingar och att föra dessa vidare till ungdomarna. Han är en värdig representant för fotbollens och ungdomsidrottens ledarskap.

Aktiv; Frank Eriksson, IK Eskilstunagymnasterna

Han är gymnast och tränar fyra gånger i veckan, har precis blivit uttagen i bruttotruppen till landslaget i truppgymnastik. Inte nog med att han tränar så mycket, han är dessutom tränare i en grupp för yngre killar två gånger i veckan. Han är en förebild för många i föreningen med en vilja och ett driv som är något extra! Går i gymnasiet och har gymnastik på schemat även där. han är en ödmjuk kille som är värd all uppmärksamhet han kan få!

Samorganisationens Parasport stipendier
Ledare 2020 – Owe Olsson, Eskilstuna Parasport IF
Aktiv 2020 – Lucas Almgren, Eskilstuna Parasport IF
Ledare 2021 – Susanne Trollhav, Eskilstuna Parasport IF
Aktiv 2021 – Vincent Sundman, Eskilstuna Parasport IF och BK Sport


Motiveringarna kommer läggas in snarast!

Filmerna som visades under kvällen med utmaningarna (gymnastik, gång och skytte) som Micke Wallin och Åsa Ekholm gjorde kommer läggas upp här.  Så fort vi får dom från Eskilstuna Kommun.

Stort tack till Eskilstuna GF,  Eskilstuna Friidrott och Eskilstuna Skytteförening för ert tålamod vid filmningarna.

Här får ni en liten förhandsbild om hur det såg ut:

 

Stort TACK till alla som kom på årets idrottsfest,
Vi ses igen 2023!

Ordförandeträff 28 april

Torsdagen den 28 april är det äntligen dags att få träffas igen.
Då är det dags för ordförandeträff.
Plats: Smehallen hos Eskilstuna Linden Hockey.

Vid ordförande träffen deltog representanter från 14 föreningar.
Alexander Junker, ordf i EIS gav en kort information om vad som hänt och vad som är på gång i EIS.
Då Magnus Werner från region Sörmland inte kunde närvara och prata om psykisk ohälsa gav Alex information om vart man kan hämta mer info om detta då vi vet att det finns föreningar som har medlemmar som behöver stöd för detta.

Daniel Eriksson och Gabriel Larsson från RF SISU informerade sedan om bidrag för sommarlov, anläggningar mm som föreningar kan söka.

Efter detta delades gruppen upp i en elit och bredd grupp där de fick information om vad som hänt och prata med varandra vad de har för önskemål om framtiden och hur vi kan bäst stötta dom i det.

Nästa träff planeras i september månad hos IK Eskilstunagymnasterna i Skjulsta. Då ska vi också bjuda in politikerna då det bara är några veckor kvar till val.

Ordförande träff EIS 28 april 2022

Årsmöte 29 mars 2022

Vid gårdagens årsmöte i Munktellarenan med ett 20-tal medlemsföreningar valdes Alexander Junker att fortsätta som ordförande.  Övriga poster i styrelsen se
http://eiseskilstuna.se/om-eis/styrelsen/

Jimmy Jansson, kommunfullmäktiges ordförande ledde mötet
och klubbade igenom valen till våra kommitéer, revisorer och valberedning finns under respektive kommitté och styrelse.

Innan mötet informerade Solveig Lundström från Röda Korset om kriget i Ukraina och hur läget är med flyktingar som kommit till Eskilstuna. Hon uppmanade föreningarna att hjälpa till med olika saker. De som kan och vill kan kontakta Solveig direkt via Röda Korset Eskilstuna eller mejla till eis på easamorg@gmail.com