Kategoriarkiv: Nyhet

Tunavallen 100 års firandet

Samorganisationen var på plats när Tunavallen firade 100 år! Fri entré på dagens United och IFK match samt tårta och kaffe samt
sittunderlägg till alla. Nu tar vi nya tag mot 200 år!

Ordförandeträff 22 maj

EIS hade i samarbete med RF SISU Sörmland en ordförandeträff ons 22 maj. Totalt var det 25 personer som var med från 16 föreningar.

Första programpunkt var information från kommunen om ”Tillsammans mot narkotika”. Göran Gredfors och Reza Atto representerade kommunen. EIS har redan tagit ställning och ställer sig bakom detta och hoppas fler föreningar gör det. Mer info kolla på kommunens hemsida sök på tillsammans mot narkotika.

Carina Andersson som representerar både RF SISU och EIS samt Parasport hade sedan en dragning om GDPR. Som många föreningar idag kanske glömt av och fick en viktig påminnelse om.

EIS presenterade kommande firandet av Tunavallen 100 år som sker på lördag 25 maj då vi hoppas många kommer. Idrottshistoriska sällskapet bjuder på tårta.

Som sista punkt på dagen pratade Micke Peterson från RF SISU om Precamp OS 2024 som är i Eskilstuna i juli samt OS dagarna 30 maj – 1 juni. Han pratade också om Idrottsklivet som RF SISU stöder och har tillsammans med föreningarna.

Träff med anställda

Idag (ons 22/5), har EIS och RF SISU Sörmland arrangerat en träff för anställda i föreningar. Totalt var det 14 föreningar som var representerade.

På programmet stod presentation av tre cuper/tävlingar.
Eskilstuna Basket Cup
Eskilstuna Cupen i fotboll
Sparbankens pokalen i gymnastik

Information från EIS om Tunavallen 100 år och ”Tillsammans mot narkotika”, så informerade Torbjörn från RF SISU om några av de projekt de stöttat (GUIF och Linden).

Sedan var det dags för Multi games (4 tävlingar) i regi av Eskilstuna Korpen, segrade gjorde Anders Björk, Linden Hockey.

 

Årsmöte 20 mars

EIS hade sitt ordinarie årsmöte onsdagen den 20 mars.

Kommunfullmäktiges ordförande Jimmy Jansson höll i klubban.

22 föreningar var representerade.

Verksamhetsberättelsen,  årsbokslutet, budget och verksamhetsplan godkändes och revisorerna gav styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

Styrelsen hade lämnat in till årsmötet om att revidera stadgarna. Detta godkändes av årsmötet. De nya stadgarna kommer snarast läggas ut på hemsidan.

Efter mötet stannade Jimmy Jansson och svarade på frågor.

Jimmy och Thomas Kleverman(kassör i 20 år i EIS) avtackades med varsin blomma.

Styrelsen 2024
Ordf: Alexander Junker (omval 1 år)
V.ordf och ansv. bredd : Märta Hansson (omval 2 år)
Sekr: Bo Söderberg (omval 2 år)
Kassör: Thomas Kleverman (omval 2 år)
Ansv. elit: Meta Halldén (1 år kvar)
Ansv.parasport: Carina Andersson (1 år kvar)

Valberedning
Anna Fröjdfeldt (ordf)
Lotta Nilsson

Revisorer
Oscar Lindberg
Lars Bergkvist
Lars Jansson (suppleant)

Breddkom.
Märta Hansson (styrelse repr)
Jussi Ekola (omval)
Lars-Erik Enqvist (omval)
Anton Karlsson (nyval)

Elitkom.
Meta Halldén (styrelse repr)
Thomas DeVida Gutierrez (omval)
Marie Enqvist (omval)
Christian Andersson (nyval)

Parasportkom.
Carina Andersson (styrelse repr)
Bengt-Olov Eskilsson (omval)
Ove Olsson (nyval)
Pasi Jantunen (nyval)

 

 

Idrottens medaljfest

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation i samarbete med Eskilstuna Kommun arrangerade onsdagen den 13 mars Idrottens medaljfest på Munktell muséet.

Totalt var det 55 medaljer som delades ut.
Vilka som fick medaljen ser du på
denna länk: Medaljörer 2024 

Årets parasport stipendier delades ut till:

Ledare. Pasi Jantunen, BK Sport

Motivering: Är en oerhört engagerad ledare för parafotbollslaget BK Sport Mix och har visat  en imponerande förmåga att guida och inspirera laget mot framgång. Hans pedagogisk, lugna och sansade ledarstil har skapat en tryggoch positiv atmosfär för alla spelare.  Genom sin passion och i sitt brinnande intresse för idrotten och laget har han skapat en känsla  av samhörighet inom gruppen . Hans långvariga engagemang och dedikationär tydlig genom att han alltid ställer upp och det är denna pålitlighet och hängivenhet som har gjort honomtill en oumbärlig del av BK Sport Mix.

Aktiv: Kalle Toft, Eskilstuna Parasportförening IF

Motivering: Är en 31-årig kille som har spelat rullstolsinnebandy i stort sett hela sitt liv. Han startade i föreningens idrottsskoloroch där fann han intresset för idrotten. Han började som utespelare men efter några säsonger tyckte han att målvakt var en utmaning som han ville testa på. Det visade sigvara ett bra val för Kalle då han numera representerar Sverige på internationella tävlingar.
Han har en beundransvärd motivation och reser två gånger i  veckan från Nyköping till Eskilstuna för att utöva den idrott han älskar. I klubblagetär han en klippa och är även lagets kapten.

Jockos minnestipendium som Patrik Jonsson delades ut
gick i år till:

Ledare:Göran Lindblad, Eskilstuna Golfklubb

Motivering: Har under 20123 gjort ett fantastiskt bra arbete med att styra och leda verksamheten på Eskilstuna GK. Han har visat prov på stort kunnande gällande såväl ekonomisk kontroll och styrning  som modernt ledarskap.Vi vill uppmärksamma hur viktigt det är med erfarenhet och rutin.
Gammal är äldst, samt i detta fall bäst.

Aktiva: Mortimer Lundh och Marko Roganovic, Eskilstuna GUIF.
Tyvärr kunde inte Marko vara med p.g.a skadat knä, som han precis
opererat.

Motiveringar:
Mortimer – Från div 2 till handbollsligan. Mortimer anslöt till Eskilstuna GUIF i somras. Han har under det gångna halvåret gjort en otrolig resa. Mortimer är en riktig eldsjäl och föreningsmänniska som på kort tid blivit en viktig del i Eskilstuna GUIFs samhällsengagemang. Han är ute på skolorna och instruerar ”hand the ball” samt stöttar våra unga spelare.

Marko – Har denna säsongutvecklats tillen av handbollsligans bästa målvakter och har även blivit uttagen til träningsdagar med landslaget och med i bruttotruppen till EM som spelas i januari.

 Årets idrottsprofil gick  i år till:

Willie Cherry, Eskilstuna basket
Med följande motivering:
Årets idrottsprofil har inte bara varit stjärnspelare på planen, utan även en coach som med ödmjukhetoch kunskap har fostrat generationer av unga spelare.
Karriärer tog fart i Luleå under 1980-talet, där hans tröja nu finns upphissad i taket. Han är ett levande exempel på vad talang, passion och dedikation kan åstadkomma idag.40 år senare fortsätter han att inspirera generationer av spelare och gör avtryck även utanför basketplanens linjer.
Årets idrottsprofilär en person som genom sin talang och passion, vänlighet och engagemang lämnat ett bestående avtryck i sportens och samhällets hjärta.

Noterbart från medaljutdelningen är att Marie Enquist, Eskilstuna Skytteförening och Johan Österberg, Team Ajo har fått medalj vid ALLA år som medaljen delats ut. Det var i år deras 25 medalj!

Årsmöte 20 mars 2024

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation kallar härmed till ordinarie årsmöte
Onsdagen den 20 mars 2024 kl. 18:30.
Plats: Hampus, Munktell Arenan

Ansluten förening äger rätt att sända två (2) representanter, varav en (1) äger föreningens rösträtt. Kom ihåg meddela mejladress för anmälda deltagare.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar där Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande kommer hålla i ordförande klubban samt finnas med för att svara på frågor.

Förslag till föredragningslista, årsredovisning för det gångna året, verksamhetsplan, med ekonomisk plan kommer skickas ut till röstberättigade föreningar senast 2 veckor innan årsmötet.

Valberedningens förslag skickas snarast. Om ni har förslag mejla till adress se nedan.

Fullmakt för ombuden skall vara inkomna senast 8 mars 2024.

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation
Verkstadsgatan 5, MunktellArenan
633 42 Eskilstuna
e-post; easamorg@gmail.com

Ovan är mejlat till medlemsföreningar 9 febr!

Jockos minnesstipendium

Jockos minnesstipendium

Nu är det dags att dela ut Jockos Minnesstipendium för femte gången.

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation mångårige ordförande och hedersordförande Lars-Åke ”Jocko” Jonsson lämnade oss 2018. För att hedra honom och hans insatser för idrotten i Eskilstuna har EIS inrättat ett stipendium, ”Jockos” minnesstipendium, som ska tilldelas en idrottare eller ledare som har utfört en god gärning eller resultat i sin förening. Föreningen måste vara medlem i EIS.


Har din förening en kandidat?
Skicka in namn och meriter på era kandidater till stipendiet.
Senast 15 febr 2024 behöver vi få in er ansökan för nästa stipendiat som kommer vara en manlig ledare och aktiv till easamorg@gmail.com
Stipendiet kommer delas ut på idrottsfesten 13 mars 2024.