Revisorer

De som ska kolla vår ekonomi så vi sköter den på ett rätt och riktigt sätt är:
Claes Bidebo – sammankallande

Suppleant: Tomas Soldin