Mål och vad EIS gör

 • Att erbjuda alla idrottsföreningar i Eskilstuna att bli medlemmar i organisationen
 • Att starta olika former av verksamheter som medlemsföreningarna efterfrågar, under förutsättning att ekonomi- och personella resurser löses
 • Att i samarbete med RF-SISU Sörmland hjälpa medlemsföreningarna med temakvällar/föreläsningar
 • Att stödja medlemsföreningarnas intressen gentemot myndigheter, husråd och andra organisationer
 • Att göra föreningsbesök hos medlemsföreningarna
 • Att stödja medlemsföreningarna med råd och tips i deras utbyte med vänortsföreningar
 • Att årligen organisera det Nordiska vänortsutbytet med Esbjerg, Jyväskylä samt Stavanger
 • Att tillsammans med Kultur- och Fritidsnämnden arrangera den årliga Idrottsfesten
 • Att tillgodose medlemsföreningarna med plaketter och diplom till Eskilstuna Mästerskap
 • Att bevaka fördelning av hall/plantider, arrangemang och hyressättning m.m. Så det följer bl.a. IPP.
 • Att tillvarata idrottens behov av ändamålsenliga inomhushallar, lokaler och anläggningar samt upprätta prioriteringslista
 • Att bevaka att elitsatsande medlemsföreningar får bästa möjliga förutsättningar för verksamheten
 • Att bevaka att bredd medlemsföreningar får bästa möjliga förutsättningar för verksamheten
 • Bjuda in medlemsföreningar till ordförandeträffar, där viktiga saker för föreningarna tas upp. Senaste året har t.ex. föreningar med egna anläggningar och IP Skogen varit viktiga frågor.
 • Att vara remissorgan och medverka i strategiska frågor med kommunen
 • Att representera i ISG (idrotts strategiska grupp)
 • Ansvara för Hemmavinsten, lokalt lotteri i Eskilstuna