Valberedningen

Valberedning för samorganisationen

Vår valberedning består av följande personer:
Rickard Sundin
Anna Fröjdfeldt
Sammankallande är:
Rickard Sundin
richardsundins@gmail.com

Det är till dessa personer ni ska kontakta om ni har förslag på lämpliga personer att ingå i styrelsen, elit, parasport eller bredd.