Valberedningen

Valberedning för samorganisationen

Vår valberedning består av följande personer:

Sammankallande är:
Anna Fröjdfeldt
anna.frojdfeldt@volvo.com

Lotta Nilsson
info@ikeg.se

En person extra ska utses, detta fick EIS styrelse i uppdrag att lösa av årsmötet.

Det är till dessa personer ni ska kontakta om ni har förslag på lämpliga personer att ingå i styrelsen, elit, parasport eller bredd.