Elit

Har i uppdrag av styrelsen att bevaka våra medlemsföreningars intresse när det gäller elitidrott.

 

Gruppen består av följande personer 2021:

Meta Halldén (sammankallande)
meta@eskilstunagf.se

Magnus Zetterström
magnus@serranderbil.se

Robin Dickfors Andersson
robin.dickfors@gmail.com

Niklas Älgekrans
niklas.algekrans@peab.se

Sara Thunebro
Finns med och hjälper till med punktinsatser.

Bengt Gustafsson
Adjungerad

 


Aktuellt

Minnesanteckningar EIS möte elit
Anteckningar från 23 juni kommer snarast
Nästa möte aug 2021

Syfte och mål
Bevaka våra elitföreningars intresse
Inventera vad förbund anser vara elit
Vad/vilka är elit i Eskilstuna
Finnas med på möten med kommun och föreningar i elitfrågor