Elit

Har i uppdrag av styrelsen att bevaka våra medlemsföreningars intresse när det gäller elitidrott.

Gruppen består av följande personer 2024:

Meta Halldén (sammankallande)
meta@eskilstunagf.se

Thomas Devida Gutierrez
thomas@eskilstunasmederna.se

Marie Enqvist
marie.enqvist@eskilstunaskf.se

Christian Andersson
chribba@live.se

Bengt Gustafsson
Adjungerad

 


Aktuellt

Våren 23
Möte 13 febr
Mer info se bifogat dokument:
Minnesanteckningar från EIS elit 13 feb 22

Hösten 22
Möte 7 nov.
Mer info se bifogat dokument:
Anteckningar vid möte elitkom EIS 7 nov

Våren 22
Möte 3 februari 2022med elitföreningar via teams.

Nytt möte med föreningarna planeras under vecka 17.

Minnesanteckningar EIS möte elit
Anteckningar från 23 juni kommer snarast
Nästa möte aug 2021

Syfte och mål
Bevaka våra elitföreningars intresse
Inventera vad förbund anser vara elit
Vad/vilka är elit i Eskilstuna
Finnas med på möten med kommun och föreningar i elitfrågor