Idrottsfesten 2021 flyttas till 2022

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisationen har i samråd med Eskilstuna Kommun kommit överens om att flytta Idrottsfesten 2021 till mars 2022.
Innebär att de som skulle fått medaljen för bedrifter under 2020 får en gemensam fest med de som får sina medaljer för bedrifter under 2021.
Vi återkommer med mer information om datum.

Ordförandeträff ons 22 sept

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation bjuder in
till träff med ordförande i Er förening,
(eller annan ansvarig person i styrelsen).
Vid många anmälda kan det bli så att vi måste begränsa antalet
till en person/förening.

Onsdagen den 22 sept 18:30
Plats: Munktellarenan konferenslokal Filippa

Eskilstuna Idrotts Föreningars Samorganisation bjuder på macka och dricka innan träffen.

På programmet:
*Information, EIS om vad som är på gång

*Vi har bjudit in Ola Bjerding, kultur och fritidschef i Eskilstuna och Annika Edetun, ansvarig för Idrottspolitiska planen för Eskilstuna kommunkoncern 2022-2027.
Som kommer presentera sig själva och sina uppdrag samt finnas tillgängliga för frågor.
*Nätverkande

 

 

Frågor

Ring 0705 – 510 580 Bengt Gustafsson

 

Anmälan
Senast fre 17 sept till easamorg@gmail.com

 

VÄLKOMNA!

Eskilstuna mästerskap i skeet

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation delar ut medaljer och diplom för Eskilstuna Mästerskap.
Här kommer resultat för den senaste tävlingen.

1 Christoffer Rasmussén    EJSK     66
2 Per Olson                         EOJK            64
3 Tommy Larsson              NJK              63
4 Stefan Lindberg               EJSK           61
5 Mattias Olson                  EOJK          59
6 Sven Eriksson                  EOJK           58

Har din idrott ett arrangemang som är ett Eskilstuna Mästerskap?
Kontakta EIS så kan vi hjälpa er med medaljer och diplom.
kriterier mejla till easaomorg@gmail.com

Årsmöte

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation hade sitt årsmöte måndagen den 19 april. I dessa tider var det ett teams möte med ca 30 deltagare och 21 medlemsföreningar.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson höll i ordförande klubban på ett förtjänstfull sätt.

EIS styrelse
Ordförande – Alexander Junker (omval 1 år)
V.ordförande och ansvarig för bredd- Mikael Jeppe (omval 2 år)
Sekreterare – Lotta Jonsson (1 år kvar)
Kassör – Thomas Kleverman (1 år kvar)
Ledamot och ansvarig för parasport – Carina Andersson (nyval 2 år)
Ledamot och ansvarig för elit – Meta Halldén (nyval 2 år)

Breddkom.
Jussi Ekola (omval 1 år)
Gry Kajankoski (omval 1 år)
Tor-Erik Henriksson (omval 1 år)

Elitkom.
Magnus Zetterström (nyval 1 år)
Sara Thunebro (nyval 1 år)
Vakant plats, som styrelsen och valberedning fick i uppdrag att lösa

Parasportkom.
Håkan Wiberg (omval 1 år)
Matz Wahlkvist (omval 1 år)
Bengt-Olof Eskilsson (omval 1 år)

Revisorer
Claes Bidebo (omval 1 år) – sammankallande
Lennart Kisswani (nyval 1 år)

Valberedning
Ordf. Rickard Sundin (omval 1 år)
Anna Fröjdfeldt (nyval 1 år)

 

 

Årsmöte EIS

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisations årsmöte 2021 kommer bli måndagen den 19 april kl.19:00.

Plats: via Teams digitalt

Inbjudan är mejlad till föreningarna fre 12 mars.
Anmälan med fullmakt ska vara inskickad senast 6 april.
bifogas också nedan.

Frågor: mejla till easamorg@gmail.com

Välkomna!

EIS kallelse årsmötet 2021

Idrottsfesten och Jockos minnesstipendium

Dags att lämna in era medaljörer för idrottsfesten.

Alla föreningar i samorganisationen har fått mejl om detta. Är ni osäkra på vem/vilka som kan få. Gå in på idrottsfest sidan via denna
länk idrottsfesten 2021
Vi vill gärna ha in anmälningarna till 31 jan.
Tyvärr vi ännu inte när vi kan genomföra idrottsfesten men det får vi återkomma om.

Jocko minnesstipendium 2021

I år det kvinnliga idrottare och ledare som kan nomineras och få detta minnesstipendium.
Mer information om Jockos minnesstipendium.
Via denna länk: Jocko minnesstipendium 2021

AC Primavera ny medlemsförening

Vi hälsar AC Primavera välkomna som ny medlem i Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation.

AC Primavera är den lilla fotbollsklubben med det mycket stora hjärtat. Föreningen bildades den 27 oktober 2009 i ett kök på Noreusgatan i Eskilstuna där fyra unga män var fast beslutsamma om att bilda en ny fotbollsförening. Föreningen fick namnet AC Primavera, Associazione Calcio Primavera.

Ordförande har ordet

Vi lever i en mycket speciell vardag, det vi alltid har gjort har nu dramatiskt förändrats. Hela samhället har förändrats, allt på grund av Pandemin.

Inom idrotten, oavsett vilket nivå vi idrottar på, har fått många olika utmaningar att ta tag i. Inom vissa idrotter kan man inte träna som man har gjort, turneringar har ställts in, publikintaget till matcherna har minskat, försäljningen runt matcher har minskat dramatiskt, sponsorer har uteblivit…… listan blir lång. Många föreningar har fått har fått stora ekonomiska problem vilket påverkar hela verksamheten. Kommunen har stöttat föreningslivet så gott det går för att minska kostnaderna.

Inom E I S har vi också blivit tvungna att förändra verksamheten, vi har ställt in den planerade utbildningsdagen för anställd personal, vi har inte kunnat genomföra våra sk ordförande träffarna som var planerade, vänorts utbytet har ställts in för att nämna några verksamheter. Vi jobbar dock på så gott det går med att kontakta olika föreningar för att presentera E I S och få in dom som nya medlemmar. Kontakterna med kommunen i olika ärenden pågår ständigt. Bredd- och Elitgruppen har kommit igång med sina uppgifter.

Vi hoppas verkligen att vi så snart som möjligt kan återgå till en ”normal” verksamhet där vi kan skapa möten, utveckling och samarbete.

Har ni frågor funderingar så tveka inte att vända er till Bengt Gustavsson som finns till Er tjänst.

Kämpa på och håll ut – Håll Er friska

 

Alexander Junker, ordf

Stöd från kommunen under Corona

Kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna ger extra stöd till föreningsliv och kulturarrangörer

 

På kultur-och fritidsnämndens sammanträde 7 oktober diskuterades frågan om hur nämnden kan stödja det lokala föreningslivet och kulturarrangörer på olika sätt. Utifrån det samrådet har nämndens ordförande Marie Svensson (S), tagit ett ordförandebeslut.

 

På grund av corona/covid-19 har föreningslivet och arrangörer påverkats hårt av minskade besökstal och till följd av de restriktioner som regeringen beslutat om samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På kultur-och fritidsnämndens sammanträde 7 oktober diskuterades frågan om hur nämnden kan stödja föreningsliv och kulturarrangörer på olika sätt. Utifrån det samrådet  har Marie Svensson, ordförande, idag tagit beslut om att:

  • Hyran för seniorers matcher och evenemang på idrottsanläggningar sätts ned till 25 % av ordinarie pris enligt gällande prislista*. Nedsättningen gäller för arrangemang med publik till och med 2021-03-31.
  • Hyran för anläggningarna Konserthallen, Lokomotivet, STIGA Sports Arena och Eskilstuna Teater (stora scenen) sätts ned till 25 % av ordinarie pris enligt gällande prislista. Nedsättningen gäller för evenemang där publik finns på plats i lokalen och repetitioner inför evenemang. Detta så länge regeringens beslutade restriktioner om maximalt 50 deltagare

 

Syftet är att öka möjligheterna för arrangörer och föreningsliv att kunna genomföra evenemang med publik på ett smittskyddsanpassat sätt. Det ger också eskilstunaborna ett utbud av kultur och idrott att ta del av.

 

Tidigare beslut om extra stödåtgärder

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under året genomfört ett antal åtgärder för att stödja föreningslivet och arrangörer:

  • Ordinarie avbokningsregler i kultur- och fritidsnämndens prislista är upphävda tills vidare
  • Förseningsavgifter för bibliotekslån togs bort
  • Under perioden 2020-03-01 till och med 2020-06-30 gjordes ett avsteg från prislistan och stödberättigade föreningar debiterades 0:-/timme i hyra för nämndens lokaler och anläggningar där hyra timdebiteras.
  • Ett tillfälligt stöd inrättades, med möjlighet till hyresnedsättning för restauratörer som hyr lokaler av nämnden, avseende maximalt två månader under perioden 2020-04-01 till 2020-06-30.
  • En miljon kronor från kommunfullmäktige fördelades till extra ekonomiskt stöd för föreningslivet.