Årsmöte 20 mars 2024

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation kallar härmed till ordinarie årsmöte
Onsdagen den 20 mars 2024 kl. 18:30.
Plats: Hampus, Munktell Arenan

Ansluten förening äger rätt att sända två (2) representanter, varav en (1) äger föreningens rösträtt. Kom ihåg meddela mejladress för anmälda deltagare.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar där Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande kommer hålla i ordförande klubban samt finnas med för att svara på frågor.

Förslag till föredragningslista, årsredovisning för det gångna året, verksamhetsplan, med ekonomisk plan kommer skickas ut till röstberättigade föreningar senast 2 veckor innan årsmötet.

Valberedningens förslag skickas snarast. Om ni har förslag mejla till adress se nedan.

Fullmakt för ombuden skall vara inkomna senast 8 mars 2024.

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation
Verkstadsgatan 5, MunktellArenan
633 42 Eskilstuna
e-post; easamorg@gmail.com

Ovan är mejlat till medlemsföreningar 9 febr!