Idrottsfesten 2012

Årets idrottsprofil 2011 – Daniel Wiklund
Med följande motivering:
Din kompetens, ditt öga för detaljer, din noggrannhet och din professionella inställning till din tränarroll gör Dig till en värdig mottagare till Eskilstuna Idrottens speciella hedersomnämnande.

medaljörer-2012 (pdf)