Bredd

Följande personer kommer vara med i gruppen/kom under 2023:
Märta Hansson 073-997 68 68  marta.hansson@hotmail.se
Mikael Jeppe 070-646 20 98 mikael.jeppe@jfs.nu
Jussi Ekola 070-689 52 93 jussi.ekola@telia.com
Lars-Erik Enkvist  070-205 76 92  l-e-enqvist@outlook.com

Styrelsen och valberedningen fick gemensamt uppdrag från
årsmötet den 29 mars hade söka efter 1-2 personer till i denna grupp.

Minnesanteckningar bredd kom EIS 28 okt 2020

Plats: Korpen, Vilsta

Närvarande:
Breddkom – Mikael Jeppe, Gry Kajankoski, Jussi Ekola, Tor Erik Henriksson
Övriga: Alex Junker (ordf EIS), Bengt Gustafsson (anställd EIS)

Syfte
Pratade om vad man gjort förut-Och varit mycket om föreningar med egna anläggningar, men när det blir dags att steppa upp är det få som är med.
IP Skogen – haft diskussioner med föreningar om vad som behövs, men saknar en ordentlig inventarielista. Alla är dock överens om att IP Skogen är viktiga för bredd föreningarna.
KFAB sponsring, har påverkat kommunen och lyckades så att breddföreningar fortfarande får sponsring från KFAB.
Mål
Bör tas tillsammans med föreningar och styrelsen vad man ska ha för mål.

Uppdrag
Breddens arbete ska utgå från de punkter årsmötet skickat med i v-planen.

Stötta och hjälpa breddföreningar, men de måste själva tala om vad de behöver stöd/hjälp med samt vara beredda att finnas med och genomföra det. EIS/bredd kan inte göra jobbet åt dom men kan stötta och hjälpa samt öppna dörrar.
Jussi och Totto tog också upp att det vore viktigt att inventera vilka föreningar som finns.
Totto kommer kontakta Bengt för att träffas och kolla mer på detta.

Framtid
Vid ordförandeträff presentera bredd och ge föreningar få möjlighet att få 5 min (max) var för att ge en kort presentation av lägesrapport hos deras förening.
Viktigt att vid ordförandeträff dela upp de olika kom. I olika rum då det skiljer sig mycket vad de vill få ut av EIS och stöd.
Ta fram 3 punkter som man ska jobba extra med. Som föreningar också ska få vara med och påverka om.
Föreningar som vi tror kan vara bra att starta med: Vilsta, Munktell och anställda. I den sistnämnda är det en utbildning den 9 de tillsammans med RF/SISU och Eskilstuna Kommun där man kan presentera detta. Men tankar fanns på möte att ordna träffar som det var tidigare när konsultföreningen fanns.

Arbetssätt
Träffar samt söka upp de föreningar som hör av sig om att de behöver stöd/hjälp under samma förutsättningar som ovan.

Stöd
Se ovan. Bengt Gustafsson har extra tid då vänort just nu ligger nere, som kom och föreningar har möjlighet att ta hjälp av.

Övrigt
Bengt rapporterade hur ISG i fortsättningen kommer presenteras via Eskilstuna Kommuns hemsida.
Nästa ordförande träff, kommer troligen Micke Lönngren från Destination Eskilstuna presentera deras uppdrag och vad det innebär för idrottsföreningar (t.ex. avbokningar vid konserter mm).