Presentation av styrelsen

 

Alexander Junker– Ordförande har en lång idrottsbakgrund inom basket och skidsporten.

Mikael Jeppe – Ansvarig för bredd. Sitter också som ordförande i Eskilstuna Södra samt har tidigare länge varit ordförande i TK Hobby.

Lotta Jonsson – Ledamot och sekreterare. Sitter också med i kommunfullmäktige för KD. Idrotts bakgrund är från Ärla IF samt från ridsporten,

Thomas Kleverman – Kassör är pensionär samt har ett antal uppdrag med ekonomi hos föreningar. Har ett idrottsförflutet som bowlingspelare på lägre nivå.

Carina Andersson – Ansvarar för parasportfrågor hos EIS. Tidigare
varit mycket aktiv som ledare och som ordförande för Eskilstuna
Parasportförening. Jobbar på RF-SISU Sörmland.

Meta Halldén– ansvarig för elitfrågorna. Jobbar till vardags på Eskilstuna Gymnastikförenings kansli.