Presentation av styrelsen

 

Alexander Junker– Ordförande har en lång idrottsbakgrund inom basket och skidsporten.

Märta Hansson– Ny i styrelsen sen årsmötet 29 mars 2023. Ansvarig för bredd frågor i EIS. Har sin bakgrund inom hästsporten. Är även aktiv med syskon barn i Eskilstuna Friidrott.

Bo Söderberg – Ledamot och sekreterare. Idrotts bakgrund är från Eskilstuna basket där han varit ordförande, ledare och domare mm under många år. Är också hedersmedlem i EB. Jobbar fram till september på Skogstorpskolan och sen pensionär. Ny i styrelsen sen april månad.

Thomas Kleverman – Kassör är pensionär samt har ett antal uppdrag med ekonomi hos föreningar. Har ett idrottsförflutet som bowlingspelare på lägre nivå.

Carina Andersson – Ansvarar för parasportfrågor hos EIS. Tidigare
varit mycket aktiv som ledare och som ordförande för Eskilstuna
Parasportförening. Jobbar på RF-SISU Sörmland.

Meta Halldén– ansvarig för elitfrågorna. Jobbar till vardags på Eskilstuna Gymnastikförenings kansli.