Årsmöte 20 mars

EIS hade sitt ordinarie årsmöte onsdagen den 20 mars.

Kommunfullmäktiges ordförande Jimmy Jansson höll i klubban.

22 föreningar var representerade.

Verksamhetsberättelsen,  årsbokslutet, budget och verksamhetsplan godkändes och revisorerna gav styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

Styrelsen hade lämnat in till årsmötet om att revidera stadgarna. Detta godkändes av årsmötet. De nya stadgarna kommer snarast läggas ut på hemsidan.

Efter mötet stannade Jimmy Jansson och svarade på frågor.

Jimmy och Thomas Kleverman(kassör i 20 år i EIS) avtackades med varsin blomma.

Styrelsen 2024
Ordf: Alexander Junker (omval 1 år)
V.ordf och ansv. bredd : Märta Hansson (omval 2 år)
Sekr: Bo Söderberg (omval 2 år)
Kassör: Thomas Kleverman (omval 2 år)
Ansv. elit: Meta Halldén (1 år kvar)
Ansv.parasport: Carina Andersson (1 år kvar)

Valberedning
Anna Fröjdfeldt (ordf)
Lotta Nilsson

Revisorer
Oscar Lindberg
Lars Bergkvist
Lars Jansson (suppleant)

Breddkom.
Märta Hansson (styrelse repr)
Jussi Ekola (omval)
Lars-Erik Enqvist (omval)
Anton Karlsson (nyval)

Elitkom.
Meta Halldén (styrelse repr)
Thomas DeVida Gutierrez (omval)
Marie Enqvist (omval)
Christian Andersson (nyval)

Parasportkom.
Carina Andersson (styrelse repr)
Bengt-Olov Eskilsson (omval)
Ove Olsson (nyval)
Pasi Jantunen (nyval)