Ordförandeträff 25 maj

Samorganisationen i samarbete med RF SISU arrangerade den 25 maj en föreläsning med Göran Hogestadh från Styrelseakademin.
 

Inbjudna var hela styrelsen från EIS medlemsföreningar. Totalt var det 21 föreningar med 33 deltagare på plats.

Tema för kvällen var Värdeskapande styrelsearbete med följande områden:
Rätt styrning
Rätt bemanning
Rätt inriktning
Rätt arbetssätt
Idrottens roll i samhället

Nästa ordförande träff blir onsdagen den 27 sept.
Då kommer temat vara försäkringar.
Inbjudan kommer efter sommaren.