Träff med anställda

Tisdagen den 23 maj har EIS och RF SISU tillsammans med Eskilstuna Golfklubb genomfört en träff med anställda i föreningar. Totalt var det 21 deltagare från 13 föreningar.

Efter en kort information från EIS och RF SISU pratade Janne Ekman från Eskilstuna Golfklubb om deras resa fram till idag, men också hur den kommer se ut fram till 2026.

Sedan var det arbeten i tre olika grupper med följande rubriker:
Resa med anställda 23/24
Ideella krafter, vart är idrotten på väg, anläggningar och bidrag.
Sponsring och nya inkomster
Vi kommer sen bjuda in de anställda att vara med på nya träffar i resp.
område.

Efter arbetet i grupper fick alla testa och slå några slag på ranchen med blandade resultat. Kanske har Golfklubben hittat nya medlemmar och talanger.

Träffen avslutades med en god lunch.