Stöd från kommunen under Corona

Kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna ger extra stöd till föreningsliv och kulturarrangörer

 

På kultur-och fritidsnämndens sammanträde 7 oktober diskuterades frågan om hur nämnden kan stödja det lokala föreningslivet och kulturarrangörer på olika sätt. Utifrån det samrådet har nämndens ordförande Marie Svensson (S), tagit ett ordförandebeslut.

 

På grund av corona/covid-19 har föreningslivet och arrangörer påverkats hårt av minskade besökstal och till följd av de restriktioner som regeringen beslutat om samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På kultur-och fritidsnämndens sammanträde 7 oktober diskuterades frågan om hur nämnden kan stödja föreningsliv och kulturarrangörer på olika sätt. Utifrån det samrådet  har Marie Svensson, ordförande, idag tagit beslut om att:

  • Hyran för seniorers matcher och evenemang på idrottsanläggningar sätts ned till 25 % av ordinarie pris enligt gällande prislista*. Nedsättningen gäller för arrangemang med publik till och med 2021-03-31.
  • Hyran för anläggningarna Konserthallen, Lokomotivet, STIGA Sports Arena och Eskilstuna Teater (stora scenen) sätts ned till 25 % av ordinarie pris enligt gällande prislista. Nedsättningen gäller för evenemang där publik finns på plats i lokalen och repetitioner inför evenemang. Detta så länge regeringens beslutade restriktioner om maximalt 50 deltagare

 

Syftet är att öka möjligheterna för arrangörer och föreningsliv att kunna genomföra evenemang med publik på ett smittskyddsanpassat sätt. Det ger också eskilstunaborna ett utbud av kultur och idrott att ta del av.

 

Tidigare beslut om extra stödåtgärder

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under året genomfört ett antal åtgärder för att stödja föreningslivet och arrangörer:

  • Ordinarie avbokningsregler i kultur- och fritidsnämndens prislista är upphävda tills vidare
  • Förseningsavgifter för bibliotekslån togs bort
  • Under perioden 2020-03-01 till och med 2020-06-30 gjordes ett avsteg från prislistan och stödberättigade föreningar debiterades 0:-/timme i hyra för nämndens lokaler och anläggningar där hyra timdebiteras.
  • Ett tillfälligt stöd inrättades, med möjlighet till hyresnedsättning för restauratörer som hyr lokaler av nämnden, avseende maximalt två månader under perioden 2020-04-01 till 2020-06-30.
  • En miljon kronor från kommunfullmäktige fördelades till extra ekonomiskt stöd för föreningslivet.