Ordförande har ordet

Vi lever i en mycket speciell vardag, det vi alltid har gjort har nu dramatiskt förändrats. Hela samhället har förändrats, allt på grund av Pandemin.

Inom idrotten, oavsett vilket nivå vi idrottar på, har fått många olika utmaningar att ta tag i. Inom vissa idrotter kan man inte träna som man har gjort, turneringar har ställts in, publikintaget till matcherna har minskat, försäljningen runt matcher har minskat dramatiskt, sponsorer har uteblivit…… listan blir lång. Många föreningar har fått har fått stora ekonomiska problem vilket påverkar hela verksamheten. Kommunen har stöttat föreningslivet så gott det går för att minska kostnaderna.

Inom E I S har vi också blivit tvungna att förändra verksamheten, vi har ställt in den planerade utbildningsdagen för anställd personal, vi har inte kunnat genomföra våra sk ordförande träffarna som var planerade, vänorts utbytet har ställts in för att nämna några verksamheter. Vi jobbar dock på så gott det går med att kontakta olika föreningar för att presentera E I S och få in dom som nya medlemmar. Kontakterna med kommunen i olika ärenden pågår ständigt. Bredd- och Elitgruppen har kommit igång med sina uppgifter.

Vi hoppas verkligen att vi så snart som möjligt kan återgå till en ”normal” verksamhet där vi kan skapa möten, utveckling och samarbete.

Har ni frågor funderingar så tveka inte att vända er till Bengt Gustavsson som finns till Er tjänst.

Kämpa på och håll ut – Håll Er friska

 

Alexander Junker, ordf