AC Primavera ny medlemsförening

Vi hälsar AC Primavera välkomna som ny medlem i Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation.

AC Primavera är den lilla fotbollsklubben med det mycket stora hjärtat. Föreningen bildades den 27 oktober 2009 i ett kök på Noreusgatan i Eskilstuna där fyra unga män var fast beslutsamma om att bilda en ny fotbollsförening. Föreningen fick namnet AC Primavera, Associazione Calcio Primavera.