Årsmöte 2020

Efter att vi fick flytta vårt årsmöte från mars, kunde vi under tisdagskvällen den 29 sept äntligen genomföra det.

På Isstadion i EBS lokaler var ca 30 föreningsmänniskor på plats.

Mötet leddes av Jari Puustinen.

Samorganisationens styrelse blev efter årsmötet enligt följande:

Ordförande: Alexander Junker (1 år kvar)
Kassör: Thomas Kleverman (omval på 2 år)
Sekreterare: Lotta Jonsson (omval 2 år)
Ledamot (bredd): Mikael Jeppe (1 år kvar)
Ledamot Parasport): Mikael Axtelius (omval 2 år)
Ledamot (elit): Jesper Stridh (1 år kvar)

Kommittéer
Idrottshistoriska kommer fr.o.m nu inte ingå i Samorganisationen
som en kom. då de är länsöverskridande organisation.

Parasport
Håkan Wiberg (nyval 1 år)
Matz Wahlkvist (omval 1 år)
Bengt-Olof Eskilsson (omval 1 år)

Elit
Johan Björkvist (omval 1 år)
Simon Persson (nyval 1 år)

Bredd
Jussi Ekola (omval 1 år)
Conny Väreskog (omval 1 år)
Gry Kajankoski (omval 1 år)
Tor-Erik Henriksson (nyval 1 år)

Revisorer
Auktoriserad revisor: Andreas Mathisen (omval 1 år)
Revisor: Claes Bidebo (omval 1 år)
Revisor suppleant aukoriserad: Charlotta Larsson (omval 1 år)

Valberedning
ordf: Alf Svensson (omval 1 år)
Ledamot: Styrelsen fick i uppdrag att lösa det
Ledamot: Styrelsen fick i uppdrag att lösa det