EIS årsmöte 25 mars info

 

Det finns i dagsläget (17 mars) inget hinder för Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation att ha vårt årsmöte onsdagen den 25 mars. Vi har idag 15 st anmälda och räknar med att årsmötet blir enligt plan.

Regeringen har beslutat att förbjuda sammankomster med mer än 500 personer för att minska spridningsrisken. Detta på rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Samorganisationen följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer.

Om detta skulle ändras innan 25 mars kommer vi givetvis att följa detta.

Vi har givetvis också full respekt för om det är deltagare som inte vill komma på årsmötet.

Alexander Junker
Ordförande
Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation