Årsmötet 25 mars uppskjutet

P.g.a de rådande omständigheter med Corona virus, har vår ordförande  tagit beslut om att skjuta upp vårt årsmöte som skulle vara på onsdag 25 mars.

Vi återkommer så snart vi har besked om när vi kan ha ett nytt årsmöte.

Tills vi hörs ta hand om er!

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation