Årsmöte

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation hade sitt årsmöte måndagen den 19 april. I dessa tider var det ett teams möte med ca 30 deltagare och 21 medlemsföreningar.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson höll i ordförande klubban på ett förtjänstfull sätt.

EIS styrelse
Ordförande – Alexander Junker (omval 1 år)
V.ordförande och ansvarig för bredd- Mikael Jeppe (omval 2 år)
Sekreterare – Lotta Jonsson (1 år kvar)
Kassör – Thomas Kleverman (1 år kvar)
Ledamot och ansvarig för parasport – Carina Andersson (nyval 2 år)
Ledamot och ansvarig för elit – Meta Halldén (nyval 2 år)

Breddkom.
Jussi Ekola (omval 1 år)
Gry Kajankoski (omval 1 år)
Tor-Erik Henriksson (omval 1 år)

Elitkom.
Magnus Zetterström (nyval 1 år)
Sara Thunebro (nyval 1 år)
Vakant plats, som styrelsen och valberedning fick i uppdrag att lösa

Parasportkom.
Håkan Wiberg (omval 1 år)
Matz Wahlkvist (omval 1 år)
Bengt-Olof Eskilsson (omval 1 år)

Revisorer
Claes Bidebo (omval 1 år) – sammankallande
Lennart Kisswani (nyval 1 år)

Valberedning
Ordf. Rickard Sundin (omval 1 år)
Anna Fröjdfeldt (nyval 1 år)