Årsmöte EIS

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisations årsmöte 2021 kommer bli måndagen den 19 april kl.19:00.

Plats: via Teams digitalt

Inbjudan är mejlad till föreningarna fre 12 mars.
Anmälan med fullmakt ska vara inskickad senast 6 april.
bifogas också nedan.

Frågor: mejla till easamorg@gmail.com

Välkomna!

EIS kallelse årsmötet 2021