Årsmöte 29 mars 2022

Vid gårdagens årsmöte i Munktellarenan med ett 20-tal medlemsföreningar valdes Alexander Junker att fortsätta som ordförande.  Övriga poster i styrelsen se
http://eiseskilstuna.se/om-eis/styrelsen/

Jimmy Jansson, kommunfullmäktiges ordförande ledde mötet
och klubbade igenom valen till våra kommitéer, revisorer och valberedning finns under respektive kommitté och styrelse.

Innan mötet informerade Solveig Lundström från Röda Korset om kriget i Ukraina och hur läget är med flyktingar som kommit till Eskilstuna. Hon uppmanade föreningarna att hjälpa till med olika saker. De som kan och vill kan kontakta Solveig direkt via Röda Korset Eskilstuna eller mejla till eis på easamorg@gmail.com