Styrelsen

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation styrelse 2018

Ordförande:Alexander Junker 0733-902708 alexander.junker@arbetsformedlingen.se

Vice ordf: Mikael Jeppe se nedan.

Kassör: Thomas Kleverman. Tel: 070-5926981. thomas@kleverman.com

Sekreterare : Lotta Jonsson 070-086 65 09 lotta.jonsson@eskilstuna.se

Ledamot, elit: Jesper Stridh

Ledamot bredd: Mikael Jeppe 070-646 20 98
mikael.jeppe@jfs.nu

Ledamot parasport: Mikael Axtelius 070-3090855. mikael.axtelius@sormland.rf.se

Revisorer: Andreas Mathiasen (aukt. revisor) och Lennart Nystedt
Revisor suppleanter: Charlotta Larsson och Claes Bidebo

Valberedning:


EIS kallelse årsmötet 2016

EIS valberedningen till föreningarna 2016 EIS verksamhetsberättelse halvårsmötet 2015

Ekonomisk berättelse EIS 2016

FÖRSLAG TILL NYA stadgar 2016 EIS

Revisionsberättelse EIS 2016

Stadgar 2007

Verksamhetsberättelse EIS 2016

Verksamhetsbudget 2017 EIS

Verksamhetsplan 2015 o framåt förslag