Styrelsen

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation styrelse 2021

Ordförande: Alexander Junker 0733-902708 alexander.junker@arbetsformedlingen.se

Vice ordf: Mikael Jeppe se nedan.

Kassör: Thomas Kleverman. Tel: 070-5926981. thomas@kleverman.com

Sekreterare : Lotta Jonsson 070-086 65 09 lotta.jonsson@eskilstuna.se

Ledamot, elit: Meta Halldén
meta@eskilstunagf.se

Ledamot bredd: Mikael Jeppe 070-646 20 98
mikael.jeppe@jfs.nu

Ledamot parasport: Carina Andersson
carina.and@live.se

Revisorer: Claes Bidebo och Lennart Kisswani

Valberedning:
Rickard Sundin
Anna Fröjdfeldt

Nedan ser du dokument från årsmötet 2021 samt våra stadgar som vi fick i uppdrag av årsmötet att se över.

Stadgar 2007

Revisionsberättelse EIS 2020

Verksamhetsberättelse 2020 EIS

Verksamhetsbudget 2021

VERKSAMHETSPLAN 2020-2022

EISÅrsbokslut 2020 EIS