Ordförande träff mm

 

Ordförande träff 14 sept
Torsdagen den 14 sept hade vi en mycket lyckad ordförande träff hos Hällbybrunns IF. Det vi första hanbd diskuterade var följande:
*Egna anläggningar
*Konferens för ordf eller styrelse 1-4 dec i samarbete med Sörmlands idrotten och Eskilstuna Kommun.
*Kommunala anläggningar och vad som hänt sedan fritids omorganisation.
Alla dessa punkter så fick EIS i uppdrag att skicka en skrivelse till Kultur o fritid. Den har inneburit att de aktuella punkterna kommer tas upp på ISG den 28 sept då Bengt Gustafsson repr EIS.

Vi återkommer snarast med mer information. Har ni behov av stöd eller hjälp med något som har med föreningsutveckling hör av er.

Flytt av kansliet
Under sommaren har vi flyttat vårt kansli. Inte så långt. Vi sitter kvar i samma korridor men nu går du till höger istället för till vänster. Som vanligt så ring innan du är på väg så vi kan boka in möte.

Hemmavinsten
Har droppat lite grand och vi är nu nere i under 700 lotter. P.g.a det
kommer vi göra en drive nu under hösten för att få fler föreningar att
vilja vara med. Vi bjuder nu på anmälningsavgiften. Mer info kolla på
eskilstuna.hemmavinsten.se. Är ni intresserade kontakta Bengt.
bengt.gustafsson@hemmavinsten.se eller 0705-510 580.