Årsmöte 2017

Vid Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisations årsmöte på tisdags kvällen blev följande personer valda att ingå i styrelsen.

Ordf: Alexander Junker
Kassör: Thomas Kleverman (1 år kvar)
Sekr: Lotta Jonsson (1 år kvar)
Ledamot:Mikael Axtelius (parasport)
Ledamot: Richard Svalling (elit)
Ledamot: Mikael Jeppe (bredd)
Ledamot enligt ovan är också sammankallande i resp. kom som
också består av (idrottshistoriska har ingen repr i styrelsen):
Elit: Paul Strand, Alf Åteg och Peter Glas
Bredd: Jussi Ekola, Monica Jonsson och Sverker Sköld
Parasport: Carina Andersson, Bengt-Olof Eskilsson,
Magnus Lindholm och Mats Wahlkvist.
Idrottshistoriska: Anders Kraft, Lars-Åke Jonsson,
Lennart Nystedt och Rolf Grubjer.
Revisorer: Andreas Mathiasen (aukt.revisor och Lennart Nystedt. Suppleanter: Charlotta Larsson och Claes Bidebo
Valberedning: Lahja Molin (sammankallande), Ann Brodd
och Karin Lindorff. Det sista namnet kom efter årsmötet och
ska beslutas av styrelsen på nästa möte då de fick detta i uppdrag
av årsmötet. Material från årsmötet kommer snarast att läggas upp
under styrelse sidan.