Träff med anställda 1 mars

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation i samarbete med RF SISU Sörmland kommer arrangera träffar med anställda i föreningar.

Första träffen kommer vara onsdag 1 mars kl.9-13 hos Skogstorp GOIF. Vi bjuder på lunch.

Mer info ser du här:
Träff för föreningsanställda 1 mars 2023