Ordförande träff 7 febr

Inbjudan har gått till alla föreningar om ordförande träff onsdagen den 7 febr kl.18:00 hos Skogstorp GOIF.
Se till att ni förening finns på plats och får följande:
*Nätverkande med andra föreningar
*Info vad som hänt sedan sista träffen i höstas
*Rapport från konferens i dec med styrelserepresentanter.

Välkomna!