Ordförande träff 7 feb

Torsdagen den 7 febr var 23 förenings representanter från EIS medlemsföreningar hos IK Standard.

Följande togs upp.
Alex Junker, EIS hälsade välkommen därefter berättade dagens värd Conny Värehag ordf för IK Standard om deras verksamhet.

Lars-Erik Enkvist visade en film om Svenska skidskyttelandslaget.
EIS informerade om ISG samt möten om vad som händer just nu i lokaler mm, resan för anställda i nov, Hemmavinsten (Syrianska ny förening), Idrottsfesten 7 mars samt om årsmötet den 28 mars som kommer vara hos BK Sport.
Torbjörn Berglund från Sörmlands idrotten gav kort information.
Nätverkande med frågeställningar om vad föreningarna tycker är viktigt att ta upp nu gav följande:
*Inkommande svarstid från fritid
*Utveckla bidragssystemet
*Kommunal alt. egen anläggning
*IPP – mål 3 stödsystem ska rapporteras under 2019, vad händer?
*KFAB vs kommun/fritid
Mötet avslutades med att Alex Ryssholm från AFC Eskilstuna som är den senaste förening i EIS, gav en kort information om AFC.

Nästa träff ska ske i april med Stora Sundby GOIF som gäster. Inbjudan och datum kommer senare.