Idrottsfesten 2022

Vi har nu börjat med planeringen för idrottsfesten 2022.

Datum: 3 mars på Munktellmuséet.

Anmälan av idrottare som har gjort insatser som gör att de har rätt att få medaljen är utskickad till föreningarna.
OBS! Det är föreningarna som är ansvariga för att skicka in uppgifterna.

Sista dag för att skicka in era medaljörer är 20 januari 2021.

Mer information om vilka som kan få medaljerna:
Idrottsmedaljen 2022

Under festen den 3 mars kommer vi också dela ut medaljer till de som skulle fått 2021 för prestationer under 2020.

Frågor: Mejla till easamorg@gmail.com

Välkomna!