Idrottsfesten 2020

Onsdagen den 4 mars kommer det delas ut medaljer till alla duktiga idrottare för deras insatser under 2019.

Senast 17 januari vill vi ha in vilka idrottare som har rätt att få medaljen.

OBS! Att det är föreningen som ansvarar för att skicka in!

Frågor  kontakta:
Bengt Gustafsson
easamorg@gmail.com