Idrottsfesten 2018

Idrottsfesten 2018 kommer i år gå av stapeln onsdagen den 28 febr.
platsen är Munktell Museet. Tid 18:00.

Mejl kommer skickas till alla EIS medlemsföreningar med förfrågan om ni har idrottare som ska få medaljen.

Kriterier för medaljen se bifogad fil.

Frågor och anmälningar av idrottare :
Mejla till eis.eskilstuna@sormland.rf.se

Välkomna!Idrottsmedaljen 2018