Årsmötet 2019

Vid EIS årsmöte på torsdagskvällen som leddes med bravur av Jimmy Jansson valdes följande personer in till styrelse och kom.

Styrelsen 2019
Ordförande: Alexander Junker
V.ordf och bredd: Michael Jeppe
Kassör: Thomas Kleverman
Sekr: Lotta Jonsson
Ledamot och elit: Jesper Stridh
Ledamot och parasport: Mikael Axtelius

Revisorer: Andreas Mathiasen (auktoriserad) och Claes Bidebo Revisor Suppleant: Charlotta Larsson

Valberedning: Tor-Erik Henriksson och Alf Svensson

Kommittéerna
Elit
Jesper Stridh Paul Strand Johan Björkkvist
Bredd
Michael Jeppe, Jussi Ekola, Conny Värehag och Gry K(Korpen) Parasport
Mikael Axtelius,Carina Andersson, Mats Wahlkvist och B-O Eskilssson
Idrottshistoriska
Anders Kraft och Rolf Grubjer