Årsmöte 2022

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisations årsmöte 2022
Tisdagen den 29 mars kl.18:30.
Plats: Teams om det inte blir ändrade förutsättningar, detta skickas
isf till de anmälda.

Kallelse till årsmötet har gått via mejl till alla medlemmar 7 febr.
Se även bifogat dokument.

Anmälan senast 8 mars.
Välkomna!

EIS kallelse årsmötet 2022