Årsmöte 2018

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisations årsmöte 2018 gick av stapeln den 22 mars. Mötesordförande var kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson som efter mötet också svarade på många frågor från föreningslivet.

Samorganisationens styrelsens 2018
Alexander Junker – ordförande
Thomas Kleverman
Lotta Jonsson
Mikael Axtelius – parasport
Mikael Jeppe – bredd
Jesper Stridh – elit

Revisorer
Andreas Mathiasen – auktoriserad
Lennart Nystedt
Charlotta Larsson – suppleant auktoriserad
Claes Bidebo – suppleant

Parasport
Mikael Axtelius – sammankallande
Bengt Olov eskilsson
Carina Andersson
Mats Wahkvist

Elit
Jesper Stridh – sammankallande
Paul Strand
Bengt Gustafsson – adjungerad

Bredd
Mikael Jeppe – sammankallande
Monica Jonsson
Jussi Ekola

Idrottshistoriska
Anders Kraft – sammankallande
Lennart Nystedt
Lars-Åke Jonsson
Rolf Grubjer

Valberedning
Då det inte fanns några namn fick styrelsen i uppdrag att lösa det.