Ordförandeträff ons 22 sept

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation bjuder in
till träff med ordförande i Er förening,
(eller annan ansvarig person i styrelsen).
Vid många anmälda kan det bli så att vi måste begränsa antalet
till en person/förening.

Onsdagen den 22 sept 18:30
Plats: Munktellarenan konferenslokal Filippa

Eskilstuna Idrotts Föreningars Samorganisation bjuder på macka och dricka innan träffen.

På programmet:
*Information, EIS om vad som är på gång

*Vi har bjudit in Ola Bjerding, kultur och fritidschef i Eskilstuna och Annika Edetun, ansvarig för Idrottspolitiska planen för Eskilstuna kommunkoncern 2022-2027.
Som kommer presentera sig själva och sina uppdrag samt finnas tillgängliga för frågor.
*Nätverkande

 

 

Frågor

Ring 0705 – 510 580 Bengt Gustafsson

 

Anmälan
Senast fre 17 sept till easamorg@gmail.com

 

VÄLKOMNA!