Ordförandeträff 16 februari

Torsdagen den 16 febr är det dags för årets första ordförandeträff.
Tid: 18:00 plats: Eskilstuna Golfklubb.

På programmet:
*Rundvandring och information från Eskilstuna Golfklubb
*Aktuell information om aktuella stöd från RF SISU Sörmland
*Information från EIS om vänort med ny inriktning, idrottsfesten och årsmöte mm
*Eskilstuna Kommun – Föreningsenkäten
*Övriga frågor.

Inbjudan är mejlad till alla föreningar.
Anmälan senast mån 13 febr till easamorg@gmail.com

VÄLKOMNA!