Ordförande träff 16 aug

Vid torsdagens ordförande träff hos Ärla IF kom det 35 personer till
Åsborgen.

Tack Ärla IF för trevligt bemötande.

25 personer från medlemsföreningar var representerade samt från Samorganisationen (Bengt och Mikael Jeppe)Sörmlandsidrotten (Jörgen Hedberg och Torbjörn Berglund, kommunen (Eva Köningsson och Sara Norlund) och politiker(repr från Soc dem, Liberalerna, MP, Moderaterna och Centern).

Bifogat ser ni minnesanteckningar.

Nästa träff är planerad till oktober då kommer vi besök TK Hobby.

Minnesanteckningar ordförande träff 16 aug