Näshulta Jaktklubb

Adress:
c/o Carlsson
Koten 4
635 17 Näshulta
www.nhajk.se

Ordförande
Hans-Christer Andersson
070-603 6629
h_c_mail@yahoo.com

Kontaktperson
Jörgen Carlsson
016-811 12, 070-328 11 12
jorgen.carlsson@pemaskin.se
info@nhajk.se

Föreningsinfo
Näshulta Jaktklubb är i förhållande till en del andra föreningar i bygden ganska ung. Klubben föddes i Näshulta kommunalhus den 24 november 1969 där klubbens första möte hölls med Carl-Eric Malmström som en av initiativtagarna. Under våren 1970 höll klubben sitt första ordinarie årsmöte och styrelsen bestod av: Gunnar Hagberg (ordf), Jörgen Carlsson (sekr), Carl-Eric Malmström (kassör), Rune Andersson, Otto Wilhelmsson, Gunnar Barrögård (suppl), Rolf Andersson (suppl). Här bör nämnas att Jörgen har betytt mycket för klubbens verksamhet och fortfarande sitter i styrelsen.

Klubben är en lokal avdelning och tillhör riksorganisationen Jägarnas Riksförbund – Landsbygdens Jägare. Vår uppgift ser vi främst vara att samla in och sprida information som kan vara till nytta för våra medlemmar och jägarna i Näshulta. Jakten lever under en ständig förändring både vad gäller lagar och regler samt olika viltarters förekomst och utveckling. Detta har gjort att vi även fört fram och stridit för idéer och synpunkter, dels inom vår organisation på både distrikt och förbundsnivå, dels mot andra myndigheter ända upp till riksdagsnivå. Många av dessa frågor har vi även drivit i samarbete med andra föreningar i Näshulta. Det traditionella ”Älgjägarmötet” inför älgjakten som exempel, drivs tillsammans med Rekarne Sydvästra jaktvårdskrets och Näshulta LRF. Vi vet att vi inte kan ha samma uppfattning i alla frågor men där vi kan hitta gemensamma intressen för bygden och kan enas, så har vi större utsikter att få gehör för våra krav och idéer.

Skytte är en stor och viktig del av klubbens verksamhet och har i princip funnits med från starten. Detta bedrivs som ren träningsverksamhet för jägaren eller andra som är intresserade att bättra på sitt skytte och även tävlingsverksamhet främst vad gäller jaktskytte (lerduvor, jaktstig och viltmål). Här har klubben under många år bedrivit en aktiv ungdomsverksamhet i både jaktskytte samt luftgevärsskytte och det har gjort att vi sett många medlemmar med fina resultat i listorna genom åren.

Utbildning är också en viktig del av verksamheten och har bl a bedrivits som studiecirklar. Några av de ämnen som studerats är jägarexamen, viltvård, knivslöjd, föreningsarbete samt eftersöksjakt som har varit till stor nytta då flera av våra medlemmar gör en viktig samhällsinsats som eftersöksjägare vid trafikolyckor med vilt. Ett samarbete med Skogstorpsskolan bedrevs under några år där klubben under ämnet ”Fritt valt arbete” ledde en grupp som läste ”Jägarskolan”.