Kanso BujutSu

Adress:

www.kanso.se

Ordförande
Fredrik Saarkoppel
0708-123466
info@kanso.se

Kontaktperson
Se ordförande

Föreningsinfo
Kanso Bujutsu – enkla och effektiva stridstekniker, tränade som självförsvar

När vi tränar ligger fokus på två saker; Först på ett effektivt självförsvar, där vi nyttjar utvalda tekniker som är anpassade för vårt moderna samhälle och dess lagstiftning. För det andra så kommer du samtidigt att lära dig grundläggande principer för alla stridskonster. Det är inget du behöver tänka på utan det ger sig naturligt under tiden du utvecklas inom Kanso Bujutsu. Träningen passar ung som gammal, kvinnor som män. Vi tränar falltekniker, losstagningar, slag, sparkar, ledtekniker och kast, huvudsakligen baserade på budo och kung fu. Vi tävlar inte, utan det är en ren självförsvarsstil.

Vår symbol, den penslade ofullkomliga cirkeln, är en representation av zen-principer: Den kan ha innebörden att man skall uppskatta skönheten och värdet i det som inte är perfekt. För oss betyder den också en oändlig strävan efter visdom och kunskap; Man blir aldrig färdig och vi ser oss alla som elever.