IK Standard 100 år

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation uppvaktar sedan ett antal år de föreningar som jubilerar.  Föreningen får ett stipendium på 1.000:- som delas ut till en ledare som föreningen vill ska uppvaktas lite extra. Klubben avgör sedan hur stipendiet ska användas.
IK Standard  fyllde 100 år förra året (2021). IK Standards styrelse har  nu beslutat att stipendiet för IK Standards 100 års jubileum ska gå till Anton Carlsson som är tränare för klubbens A-lag i fotboll som förra året återuppstod efter att ha legat nere ett antal år. Med tanke på sin ungdom (född-99) är Anton mycket målmedveten, ambitiös och noggrann i sin roll, han har precis de egenskaper som en ledare ska ha.

Jörgen Landin som är IK Standards nya ordförande gratulerade Anton och tackade honom för ett bra jobb.