Idrottsfesten 2023

Nu är det klart att Idrottsfesten 2023 kommer att bli torsdagen den 9 mars på Munktellmuséet.

Boka in detta i era kalendrar och skicka in era idrottare som har rätt till medaljen.

Frågor mejla till easamorg@gmail.com.