GOJU-KAI-KARATE-DO

Adress:
Karatecenter
Gamla Tullgatan 2A
63220 Eskilstuna
www.gojukai.se

Ordförande
Johan Lundqvist

Kontaktperson
Leif Karlsson
016-136555
eskilstuna@gojukai.se

Föreningsinfo
Grundades i början av 70-talet och är en av landets äldsta klubbar. (Go-ju betyder hård-mjuk). Föreningen är medlem i Svenska Budo- och Kampsportsförbundet. Efter en ombildning 1980 har verksamheten ägt rum i egna lokaler, under de senaste 15 åren på KARATE CENTER ett stenkast från centralstationen. Klubblokalen i Eskilstuna anses som hombu dojo (huvud dojo) i Europa för Goju-kai Karate-do.