Eidfaxi Islandshästklubb

Adress:
c/o Sjöändans Gård
64043 Ärla.

www.eidfaxi.se

Ordförande
Uno Frick

Kontaktperson

Föreningsinfo
Arrangerade SM på Sundbyholm i juli 2011. Där föreningen fick flera svenska mästare.
Vilka se under hänt i Eskilstuna juli 2011.