Årsmöte 25 mars

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation kallar härmed till ordinarie årsmöte

Onsdagen den 25 mars 2020 kl. 18.30.
Plats: EBS klubblokal på Ekängen

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar där Jari Puustinen kommunalråd kommer hålla i ordförande klubban samt finnas med för att svara på frågor.

Ansluten förening äger rätt att sända två (2) representanter, varav en (1) äger föreningens rösträtt.

Förslag till föredragningslista, årsredovisning för det gångna året, verksamhetsplan, med ekonomisk plan kommer skickas ut till röstberättigade föreningar senast 2 veckor innan årsmötet.

Fullmakt för ombuden skall vara inkomna senast 16 mars 2020.
Fullmaktslapp är mejlad till föreningarna.

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation
Verkstadsgatan 5, MunktellArenan
633 42 Eskilstuna
e-post; easamorg@gmail.com

Kaffe och macka serveras efter årsmötet

Välkomna
Styrelsen för
Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation