Eskilstuna Jaktskytteklubb

Adress:
Box 641
631 06 Eskilstuna
www.eskilstunajaktskytteklubb.se

Ordförande
Joel Edving
070-564 08 14
joel.edving@live.com
Kontaktperson
Se ordförande

Föreningsinfo
Grundades 1945 av några entusiastiska skyttar och jägare. Dessa män ordnade med ett 50-års kontrakt för en jaktskyttebana på Hagby säteri norr om Eskilstuna. Banor byggdes för kulskytte på 80 respektive 100 meter samt en mindre bana för 50 meters skytte. Elektrisk drivning av målfigurerna fanns inte, det fick skötas med handkraft.

I anslutning till kulbanorna anlades en skeetbana, senare (i slutet av1950-talet) byggdes även en trapbana bredvid skeetbanan. Även lerduvebanorna sköttes med handkraft, det vill säga spännakastarm, lägga i duvan och kast av duvan på kommando.

Under 1980 talet och början av 1990 talet flyttade Eskilstuna Jaktskytteklubb verksamheten till Hugelsta skyttecentrum, de nuvarande jaktskyttebanorna.

I början var Eskilstuna Jaktskytteklubbs verksamhet inriktad på kulskytte och löpande hjort på 100 meter. Då var löpande hjort en olympisk gren. Skytte på löpande älg 80 meter var mest sporadiskt till att börja med, numera är det ju bara älg på 80 meter som gäller. På 50 metersbanan sköt man till en början väldigt mycket på löpande rådjur. Rådjuret ersattes sedemera med grisen.

Hagelskyttet var till en början endast skeet men så småningom tillkom trapskyttet och nu även sporting.

Eskilstuna Jaktskytteklubb har under årens lopp fram till nu haft många framstående skyttar i de olika skjutdiciplinerna. Mycket fina skjutresultat och placeringar har klubbens medlemmar presterat på både nationella och internationella tävlingar. Klubben har vid flera tillfällen haft representanter med i landslagen för löpande hjort, skeet och trap.

Nu bedriver Eskilstuna Jaktskytteklubb skytte i grenarna 80 meter (älg), 50 meter (gris), nordisk trap, sporting, olympisk skeet samt nationell skeet. Träningstider för de olika grenarna hittar du under menyn ’Skjutbanor’.

Hos Eskilstuna Jaktskytteklubb kan du skjuta för intyg till jaktledaren (älg) eller veteranserier, detta görs under träningskvällar på älgbanan.

Från och med i år (2008) finns även möjlighet att skjuta för Björnpasset, förutsättningar, kostnader och kontaktmän, se under ’Skjutbanan’ eller klicka här.

Eskilstuna Jaktskytteklubbs regi bedrivs även jägarexamensskytte, både hagel och kula, vilket avslutas med prov för jägarexamen. Klubben har flera provledare för jägarexamen, se under menyn Jägarexamen.