Valberedningen

Valberedning för samorganisationen

Vår valberedning består av följande personer:
Sammankallande är:
Lahja Molin
Övriga ledamöter i valberedningen:
Ann Brodd

Det är till dessa personer ni ska kontakta om ni har förslag på lämpliga personer att ingå i styrelsen, elit, handikapp, bredd eller idrottshistoriska.