Valberedningen

Valberedning för samorganisationen

Vår valberedning består av följande personer:

Vid årsmötet fick vi inte klart med en valberedning så styrelsen fick i uppdrag att under året lösa det.
Sammankallande är:
Alf Svensson
Övriga ledamöter i valberedningen:
Styrelsen fått i uppdrag av årsmötet att lösa

Det är till dessa personer ni ska kontakta om ni har förslag på lämpliga personer att ingå i styrelsen, elit, parasport eller bredd.